De SpellenMaker

Jan Stronkman:
"Als spellenmaker loop ik continue tegen problemen in mijjn ontwerp. Bedenken, aanpassen, testen; het is een iteratief proces waar je doorheen moet om geleidelijk tot het beste resultaat te komen; de Core Design Loop.
Daarmee creeer je vaak de meest verrassende resultaten: ideeen en oplossingen die je nooit van te voren had kunnen bedenken!
Maar uiteindelijk houdt het ook voor mij op: ik heb het denken van andere mensen nodig, het brein van andere mensen, van spelers
!"

Mijn missie: "Mensen op een speelse manier nieuwe inzichten geven en hen daarmee vooruit helpen in het werk en in het leven."

Play & Work with Mind & Heart

Persoonlijke inzichten worden een nieuwe bron van energie!

Wij, Homo Ludens in deze wereld, zijn het spelen een beetje verleerd. Ons grote mensen brein is veel te serieus (geworden) Handig om niet opgegeten te worden, maar we hebben nu andere uitdagingen voor de boeg.

Gelukkig dat er nog een soort is blijven bestaan die het brein van een kind (hun kind-zijn) optimaal weet te gebruiken in die grote-mensen wereld. Het speelse brein met de nodige naïviteit, gretigheid, plezier en fantasie om "onmogelijke" dingen te bewerkstelligen.
Volgens serieus zelfonderzoek is gebleken dat ik mij tot die soort kan rekenen.

Door mijn ervaringen als project manager, facilitator, bordspelmaker, regisseur, coach, toneelspeler, vertrouwenspersoon, vader en nog een paar rollen, ben ik in staat om op een toegankelijke manier verbinding te maken met anderen, situaties en processen snel te analyseren en mensen mee te krijgen voor een (nieuw) doel of verandering.

jan (apenstaartje) madilogames puntt nl 

Tabletop Game Design

"I am born to play! We are all born to play, as "Play" defines our culture and good games bring joy and peace to the world. In that sense I strive to be this Peace Maker and that really excites me!

Bringing an idea into a working play concept, that's my passion, goal and legacy!"

Learn & Grow
by standing on the shoulders of great people!

The Game Designer

"As a games designer, maker I continuously run into problems in my design. Thinking, adapting, testing; it's an iteration process that you have to go through to gradually achieve the best result (i.e. Core Design Loop) Often with a more surprising result than you could ever imagined upfront!
But at a certain point it stops for me too: I need other people's thinking, I need the brains of other people, of players! "